Polman Claim

Introductie

Polman Claim is een zelfstandige entiteit: zowel juridisch als financieel.
Een separate, professionele organisatie, geheel toegesneden om de claim te effectueren.

SNS > Propertize

feitelijk failliet > bad bank

Eind 2012 was de SNS bank feitelijk failliet. Om een faillissement te voorkomen heeft de Staat de SNS genationaliseerd. Het huidige Propertize is een gevolg van de nationalisatie van SNS Reaal op 1 februari 2013. Propertize, voorheen SNS Property Finance, is sinds de separatie van SNS Bank op 31 december 2013 een zelfstandige vastgoedbeheerorganisatie. Dat ging gepaard met een kapitaalinjectie van 500 miljoen.

De termen nationalisatie en separatie werden door de minister van financi¨en kennelijk gebruikt om de Engelse term bad bank te vermijden.

De Nederlandsche Bank houdt toezicht op Propertize op grond van art. 1:104 lid 3 Wet Financieel Toezicht als een bank in liquidatie.

Propertize

afbouwen ipv opbouwen

Afbouwopdracht

Op de website (1-8-16) verwoordt Propertize de dumpmissie ietwat verheulend:

Wij zijn Propertize en wij hebben een bijzondere opdracht. Met de juiste mensen en een efficiënte organisatie gaan we de komende jaren waarde optimaliseren. Waarde van vastgoed en financieringen uit een turbulent commercieel verleden, die nu op de publieke balans staan. Waarde die we opbouwen, naarmate we afbouwen.

Op verzoek van Propertize heeft De Nederlandsche Bank met ingang van 30 juni 2014 de bankvergunning van Propertize ingetrokken. Propertize had een verzoek hiertoe ingediend, omdat het als zelfstandige organisatie, vanwege de aard van zijn opdracht om binnen tien jaar zijn portefeuille aan vastgoedfinancieringen en vastgoed af te bouwen, niet kan voldoen aan alle eisen die zijn verbonden aan een bankvergunning.

Na het intrekken van de bankvergunning wordt Propertize aangemerkt als een vergunninghoudende onderneming ex art. 1:104 lid 3 Wft ('Afwikkelen van bedrijf').

Hypotheken

de bad bank problematiek

Deze tekst komt binnenkort.

Contact

Polman Claim B.V.
Postbus 202
7600 AE Almelo

088 432 3322

post@polmanclaim.nl